Llogarite Bankare

Më poshtë renditen të gjitha llogaritë bankare që ABCom ka aktive në bankat në Shqipëri, në monedhat e ndryshme LEK,EUR dhe USD, për të lehtësuar transaksionet

FAQ Të Përgjithshme

FAQ T Prgjithshme Çfarë është ISP? Një ISP (Internet Service Provider) është një kompani që ju ofron userave (individual, organizata, kompani), ak

FAQ Telefonia

FAQ Telefon A mund te perdor njekohesisht internetin dhe telefonin? A mund te konfiguroj me shume se nje nr telefoni? A mund te kem sherbimin faks ne linjen e telefonit? Si mund të bëhe
Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2016

  Nuk jemi në linjë - Dërgo mesazh