Employment

In addition to investments in the field of technology and market positionin...

Brand

ABCom logo and other graphic identification elements of ABCom Mark , are ...

History

Established in April 1998 ABCom quickly became the largest and most reliabl...

Më poshtë renditen të gjitha llogaritë bankare që ABCom ka aktive në bankat në Shqipëri, në monedhat e ndryshme LEK,EUR dhe USD, për të lehtësuar transaksionet e shërbimeve që keni nga ABCom.

EMRI I BANKES NUMRI I LLOGARISE
ACCOUNT NO
MONEDHA
Raiffeisen Bank AL26202110370000004302801872
AL29202110370000004300801872
AL73202110370000004303801872
LEK
EUR
USD
Credins Bank AL74212110160000000000013526
AL90212110160000000000016439
AL12212110160000000000013381
LEK
EUR
USD
Banka Kombetare Tregtare AL7920511021465396CLPRCLALLA
AL4620511021465396CLPRCFEURA
LEK
EUR
Intesa San Paolo Bank AL09208110080000020011435302
AL79208110080000020011435303
AL36208110080000020011435301
LEK
EUR
USD
Societe Generale Albania AL43213110440000000000107260
AL54213110440000000000226469
AL81213110440000000000226468
LEK
EUR
USD
National Bank of Greece AL13901110510027259310000014
AL40901110510027259310016018
LEK
EUR
Tirana Bank AL51206110110000110310256101
AL78206110110000110310256100
LEK
EUR
ABI Bank AL14902116564401230014347032
AL85902116564401230014344978
LEK
EUR
Alpha Bank AL14902116564401230014347032
AL85902116564401230014344978
LEK
EUR
Union Bank AL60214111440111329098020114
AL54214111440111329098020125
LEK
EUR
United Bank of Albania AL42203100181701001000220855
AL42203100181701001000220855
LEK
EUR
Veneto Bank AL83204110620000000000008980
AL83204110620000000000008980
LEK
EUR
International Commercial Bank AL86207110320000030300043805
LEK
Procredit Bank AL51209111080000108329220001
AL40209111080000108329220102
AL61209111080000108329220403
LEK
EUR
USD
All rights reserved ABCom sh.p.k 2018

 We are online - Start Chat