ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare te sherbimit Digital Cable TV ABCom

Paketat në ABCom Digital Cable TV*

1
Muaj
3
Muaj
6
Muaj
12
Muaj
ABCom - Tring Mini (72 Kanale)
1.000 800 1.000 800 1.000 800 1.000 800
ABCom - Tring e Plotë (105 Kanale)
1.500 1.200 1.500 1.200 1.500 1.200 1.500 1000
ABCom - Tring Premium (120 Kanale) 2.000 1.500 2.000 1.500 2.000 1.500 2.000 1200
ABCom TV (90 Kanale) 800 600 800 550 800 500 800 417

ABCom Start për TV e dytë (37 Kanale)

250 250 200 200

  • Kosto instalimi - 0 Lekë
  • Tarifë regjistrimi 1000 Lekë
  • Garanci Dekoderi STB FULL HD (2,000 Lekë)**
  • Garanci Karta Smart (1,000 Lekë)
  • Garanci Modul CAM (500 Lekë)
  • Tarifë mirëmbajtje rrjeti (300 Lekë/Muaj)


   * Abonimi minimal është një mujor - Të gjitha pagesat bëhen në avancë - Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH.

** Në rast se klienti nuk e rinovon kontratën është i detyruar të kthejë pajisjen (dekoder, kartë Smart) mbrapsht në kushte optimale, për të marrë garancinë e depozituar.

 

Kanalet e Platformës ABCom

Pyetje rreth Shërbimit TV

Te gjitha te drejtat te rezervuara ABCom sh.p.k 2016