ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat e ofertes se fundvitit te sherbimit Digital Cable TV ABCom

Paketat në ABCom Digital Cable TV*

1
Muaj
3
Muaj
1
Vit
DigitAlb Bazë
1.290 3.290 11.390
DigitAlb HD (DGA i Plotë + HD)
1.990 5.690 19.990
DigitAlb Premium (DGA i Plotë + SS)
8.990
28.990
DigitAlb Premium HD (DGA i Plotë + HD + SS)
10.590
34.990

Paketa Ndërkombëtare ABCom HD
(Opsionale - ofrohet vetëm me një nga paketat më sipër)

600 1.800 6.000

Paketa Mikro TV
* Pakete e shitshme vetem ne deget e ABCom, jo ne Tirane

600
1.800
6.000

  • Kosto instalimi - 0 Lekë
  • Tarifë regjistrimi 1000 Lekë
  • Garanci Dekoderi STB SD (3,000 Lekë)**
  • Garanci Dekoderi STB FULL HD (3,000 Lekë)**
  • Garanci Karta Smart (1,000 Lekë), vetëm për Dekoderat HD


   * Abonimi minimal është një mujor - Të gjitha pagesat bëhen në avancë - Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH.

** Në rast se klienti nuk e rinovon kontratën është i detyruar të kthejë pajisjen (dekoder, kartë Smart) mbrapsht në kushte optimale, për të marrë garancinë e depozituar.

 

Pyetje rreth Shërbimit TV

Te gjitha te drejtat te rezervuara ABCom sh.p.k 2015