ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare tė sherbimit Internet ABCom

  OPTIMALE AVANCUAR MAX SURF COMFORT FANCY
Shpejtësia lokale e lidhjes*
1
Mbps
2
Mbps
4
Mbps
8
Mbps
12
Mbps
30
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj 1.699 1.999 2.499 3.499 4.499 6.999
3 muaj 1.599 1.799 2.399 3.399 4.399 6.799
6 muaj 1.499 1.699 2.299 3.299 4.299 6.699
12 muaj 1.399 1.599 2.199 3.199 4.199 6.499
Kosto e instalimit 0 Lekë
Depozitë modemi
2.000 Lekë Cable modem/Tel
Depozitë modemi Wireless 4.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë

 

Tarifat e ofertës të sherbimit Internet ABCom
(deri në 30 Nentor 2014)

 

JOY

SURF

COMFORT FANCY
Shpejtësia lokale e lidhjes*
4
Mbps
8
Mbps
12
Mbps
30
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj 1799 2799.2 3599.3 5499
3 muaj 1699 2549.3 3299.3 5299
6 muaj 1599 2474.3 3224.3 5199
12 muaj 1499 2239.3 2939.3 4999
Kosto e instalimit 0 Lekë
Depozitë modemi
2.000 Lekë Cable modem/Tel
Depozitë modemi Wireless
3.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë
 •  
  • Të gjitha pagesat bëhen në avancë 
  • Të gjitha paketat e cmimeve janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH
 •  

   

  Paketa Internet Pa Limit 100 Mbps

  Paketa e Internetit Pa Limit Pagesa Mujore Max Volume Download deri ne Upload deri ne Tarifë Regjistrimi Kosto Instalimi Depozitë Modemi Docsis
  100 Mbps
  39.000
  Lekë
  Pa
  Limit
  100
  Mbps
  10
  Mbps
  0
  Lekë
  0
  Lekë
  8.500
  Lekë

   

  Produkti me volum trafiku për Shërbimin Internet

  Specifikime 2GB 5GB
  Çmimi 500 lekë 1000 lekë
  Limiti i trafikut (down+up) 2 GB 5 GB
  Afati kohor 15 ditë 30 ditë
  Download 4 Mbps
  Upload 512 kbps
  Kosto Regjistrimi  1000 Lekë
      Kosto e instalimit *** 0 Lekë
  Depozitë Modemi**** 2.000 Lekë Cable modem/Tel

   

  Pyetje rreth Shërbimit Internet

   


  * Shpejtësitë e përmendura përfaqësojnë lidhjen e klientit në rrjetin e ABCom. ABCom angazhohet maksimalisht në ruajtjen në çdo moment të cilësisë së shërbimit në varësi të ngarkesës në Internet
    Upload për paketat e reja do të jetë 1 Mbps

  **Politika e përdorimit të drejtë - ABCom parashikon aplikimin e Fair Use Policy në rastin kur shërbimi i internetit do të përdoret për qëllime abusive që bien ndesh me politikën e kompanisë.

  ***Kostoja e Instalimit është një tarifë fikse që paguhet vetëm një herë në fillim kur bëhet instalimi i një lidhjeje të re. Tarifa zyrtare është 3000 lekë, por kjo është subjekt ndryshimi në varësi të ofertave të herë pas herëshme.

  ****Depozita e Modemit/STB  është e rikthyeshme në rast kthimi të pajisjes në kushte optimale teknike
     Për modemin kabllor të avancuar që është Router/Firewall/Tel/Wireless-AP paguhet depozita e kthyeshme me vlerë 5000 lekë

Te gjitha te drejtat te rezervuara © ABCom sh.p.k 2014