ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare tė sherbimit Internet ABCom

  OPTIMALE AVANCUAR MAX SURF COMFORT FANCY
Shpejtësia lokale e lidhjes*
1
Mbps
2
Mbps
4
Mbps
8
Mbps
12
Mbps
30
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj 1.699 1.999 2.499 3.499 4.499 6.999
3 muaj 1.599 1.799 2.399 3.399 4.399 6.799
6 muaj 1.499 1.699 2.299 3.299 4.299 6.699
12 muaj 1.399 1.599 2.199 3.199 4.199 6.499
Kosto e instalimit 0 Lekë
Depozitë modemi Wireless 4.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë

 

Tarifat e ofertës të sherbimit Internet ABCom
(deri në 1 Dhjetor 2015)

 

JOY

JOY Extra

SURF

SURF Extra COMFORT FANCY
Shpejtësia lokale e lidhjes*
4
Mbps
4
Mbps
8
Mbps
8
Mbps
12
Mbps
30
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj 1730 2100 1999 2200 2999 5499
3 muaj 1630 2100 1899 2200 2899 5299
6 muaj 1530 2000 1799 2100 2799 5199
12 muaj 1430 1900 1699 2000 2699 4999
Kosto e instalimit 0 Lekë
Depozitë modemi Wireless
1.500 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë
  • Të gjitha pagesat bëhen në avancë 
  • Të gjitha paketat e cmimeve janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH

 

 

Paketa Internet Pa Limit 100 Mbps

Paketa e Internetit Pa Limit Pagesa Mujore Max Volume Download deri ne Upload deri ne Tarifë Regjistrimi Kosto Instalimi Depozitë Modemi Docsis
100 Mbps
39.000
Lekë
Pa
Limit
100
Mbps
10
Mbps
0
Lekë
0
Lekë
8.500
Lekë

 

Produkti me volum trafiku për Shërbimin Internet

Specifikime 2GB 5GB
Çmimi 100 lekë 300 lekë
Limiti i trafikut (down+up) 2 GB 5 GB
Afati kohor 15 ditë 30 ditë
Download 4 Mbps
Upload 512 kbps
Kosto Regjistrimi  1000 Lekë
    Kosto e instalimit *** 0 Lekë

 

Pyetje rreth Shërbimit Internet

 


* Shpejtësitë e përmendura përfaqësojnë lidhjen e klientit në rrjetin e ABCom. ABCom angazhohet maksimalisht në ruajtjen në çdo moment të cilësisë së shërbimit në varësi të ngarkesës në Internet
  Upload për paketat e reja do të jetë 1 Mbps

**Politika e përdorimit të drejtë - ABCom parashikon aplikimin e Fair Use Policy në rastin kur shërbimi i internetit do të përdoret për qëllime abusive që bien ndesh me politikën e kompanisë. Për transferim të të dhënave, brenda harkut kohor prej 30 ditësh jepet prioritet deri ne 100 GB për paketën Joy-4Mbps dhe Surf -8 Mbps, deri ne 150 GB per pakaten Joy Extra dhe 200 GB per paketes Surf Extra, deri ne 120 GB për paketën Comfort 12 Mbps, me pas shpejtësia e linjës do të vazhdojë me 1 Mbps dhe deri ne 200 GB për paketën Fancy -30 Mbps, me pas shpejtësia e linjës do të vazhdojë të jetë 2 Mbps.

***Kostoja e Instalimit është një tarifë fikse që paguhet vetëm një herë në fillim kur bëhet instalimi i një lidhjeje të re. Tarifa zyrtare është 3000 lekë, por kjo është subjekt ndryshimi në varësi të ofertave të herë pas herëshme.

Te gjitha te drejtat te rezervuara © ABCom sh.p.k 2015