ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare te sherbimit te Telefonise ABCom

Periudha e abonimit mujor

Kosto e abonimit mujor (lekë/muaj)*
Tarifa e abonimit mujor
300100
kosto e instalimit**
0
Tarife regjistrimi
1000
depozitë modemi
1.500 Lekë Cable modem/tel

  * Cmimet përfshijnë TVSH

 

Çdo abonent i shërbimit të telefonisë me numeracion ABCom apo që mbart numrin fiks tek ne, mund të zgjedhi një nga paketat në ofertë që përmbajnë:

 • Mirëmbajtje Telefoni + 100 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare(zona 1) kundrejt tarifës së mirëmbajtjes mujore prej 300 lek/muaj.
 • Mirëmbajtje Telefoni + 200 minuta kombëtare me këdo brenda Shqipërisë, kundrejt tarifës së abonimit prej 500 lek/muaj.

 

Tarifat e bisedave telefonike nga 22 Gusht 2016

DESTINACIONI NGA RRJETI ABCOM DREJT...

ÇMIMET me TVSH (lekë/minutë)
numrave brenda rrjetit ABCOM FALAS
numrave fiks brenda rajonit 3.5
numrave fiks jashtë rajonit
7.5
numrave Celularë (AMC/Vodafone/Eagle mobile) 18
numrave Celularë (Plus mobile) 18
Zona 1 8
Zona 2 20
Zona 3 25
Zona 4 30
Zona 5 50

 

Avantazhet e sherbimit të telefonisë fikse ABCom

 • ABCom Tel është telefonia fikse që sjell një mënyrë të re komunikimi, me tarifa më të ulta dhe të kontrollueshme nga të gjithë dhe në cdo moment
 • Rimbushje sipas nevojave tuaja
 • Tarifa të detajuara dhe  të kontrollueshme përmes internetit si numrin e  thirrur/datën/orën/kohëzgjatjen e bisedave të kryera
 • Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer
 • Në këtë plan shërbimi përfshihet gjithashtu:
  • Identifikim i thirrjeve hyrëse
  • Identifikim i thirrjeve të humbura
  • Bllokim thirrjesh
  • Rimarrje e numrit të fundit dalës/hyrës
  • Listë e personalizuar e numrave të preferuar, etj.
 • Asistencë e plotë teknike 24/7 nëpërmjet telefonit ose në shtëpinë tuaj
 • Pajisjet do të konfigurohen dhe instalohen nga ABCom ne shtepine tuaj

 

Ofertë për portimin e numrit

Pyetje rreth Shërbimit të Telefonisë

 


Zona 1 Kanada-fix&mob, Sh.B.A-fix&mob, U.K fix , France fix , Gjermani fix , Itali fix , Belgjike fix , Hollande fix, Suedi fix , Norvegji fix, Austri fix , Zvicer fix , Kroaci fix, Slloveni fix, Portugali fix , Spanje fix , Greqi fix , Danimarke fix , Irlande fix , Norvegji fix, Rusi fix, Turqi fix, Qipro fix, Japoni fix, Kine mobile, etj. 

Zona 2 Kosova fix, Serbi, Finland fix, Malte, Monaco fiks, Suedi mob, Turqi mob, Qipro mob, Bullgari fix, Ukrahine fiks, Brazil fix, Argjentine fix, Australi fix,Egjipt fix, Indi, Meksike fix, etj.

Zona 3 Algjeria fix, Arabia Saudite fix, Danimarle mob, Gjermani mob, Finlande mob & premium, France mob, Italy mob, Hollande mob, Spanje mob, Portugali mob, Austri mob One- H3G, T-mobile, UK mob, Izrael mob, Zelanda e Re mob, etj.

Zona 4 Bosnje- Hercegovine, Mali Zi fix, Kosova fix- IPKO, Itali mob H3G, Greqi mob, Hungari mob, Belgjike mob, Malta mob, Norvegji mob, Rusi mob, Zvicer mob, Rumani mob, Ukrahine mob, Sllovaki mob, Slloveni mob, Turqi mob, Brazil mob, Angola, Kolumbi, etj.

Zona 5 Mali Zi mob, Monaco mob –KFOR, Kosova mob, Serbi mob, Bosnje –Hercegovina mob, Bullgari mob, Kroaci mob, Meksike mob, Argjentine mob, Afganistan, Australi mob, Japoni mob, Luksenburg mob Orange, Ukrahine mobile, etj.

Zona te tjera me tarife 75-120 lek/min: Senegal, Togo, Itali mob others, France mob Globalstar, Zvicer mob athers, Kuba, Ivory Cost, etj.

Zona Speciale me tarife 240-1000 lek/min: San Marino, Solomon Islands, EMSAT Satellite, Globalstar Satellite.

Te gjitha te drejtat te rezervuara ABCom sh.p.k 2016