ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat e sherbimit Digital Cable TV ABCom dhe Tring

Paketat Digital Cable TV ABCom + Tring

1
Muaj
3
Muaj
6
Muaj
12
Muaj
ABCom Start për TV e dytë (35 Kanale)
250 250 200 200
ABCom - Tring e Plotë (105 Kanale)
1500 1500 1500 1500
ABCom - Tring Premium (120 Kanale) 2000 2000 2000 2000
ABCom Familjare (76 Kanale) 400 400 400 400
ABCom Premium (100 Kanale) 800 800 800 800

 

 

Çmimet ZYRTARE të pajisjeve dhe tarifa

Pajisja

Çmimi në lekë me TVSH
Dekoder
5900
SC - Smart Card
1200
Tarife Instalimi 3000
Tarifë Regjistrimi 1000
Tarifë zhvendosje 1000
Tarifë mirembajtje (mujore) 300

 

Çmimet e ofertës të paketave afatgjata Tring dhe ABCom deri 30 Nentor 2018

Paketat Digital Cable TV ABCom + Tring

1
Muaj
3
Muaj
6
Muaj
12
Muaj
Pagesa me
këste
mujore
ABCom - Tring e Plotë (105 Kanale)
1200 1200 1200 800 1000
ABCom - Tring Premium (120 Kanale) 2000 2000 2000 1500 1700
ABCom Familjare (76 Kanale) 200 200 200 200 200
ABCom Premium (100 Kanale) 600 600 500 417 500
Tarifë mirëmbajtje rrjeti 300 Lekë

 

  • Të gjitha pagesat bëhen në avancë
  • Pagesa me këste e vlefshme për kontratën 24 mujore.
  • Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH

 

Çmimet ZYRTARE të pajisjeve dhe tarifa

Pajisja

Çmimi në lek me TVSH
Dekoder
2000
SC - Smart Card
1200
Tarife Instalimi Dhuratë
Tarifë Regjistrimi 1000
Tarifë zhvendosje 1000
Tarifë mirembajtje (mujore) Dhuratë

 

   * Të gjitha çmimet e pajisjeve dhe tarifat e ofertës aplikohen për kontratë me abonim afatgjatë 6-12 mujore ose për kontrata me Kusht 24 mujore.

   ** Abonimi minimal është një mujor - Të gjitha pagesat bëhen në avancë - Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH.

*** Në rast se klienti nuk e rinovon kontratën është i detyruar të kthejë pajisjen (dekoder, kartë Smart) mbrapsht në kushte optimale, për të marrë garancinë e depozituar.

 

 

Kanalet e Platformës ABCom + Tring

Pyetje rreth Shërbimit TV

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën