ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat e sherbimit Digital Cable TV ABCom dhe Tring

Paketat Digital Cable TV ABCom + Tring

1
Muaj
3
Muaj
6
Muaj
12
Muaj
ABCom - Tring e Plotë 
1500 1500 1500 1500
ABCom - Tring Premium 2000 2000 2000 2000
ABCom Familjare  400 400 400 400
ABCom Premium 800 800 800 800

 

 

Çmimet ZYRTARE të pajisjeve dhe tarifa

Pajisja

Çmimi në lekë me TVSH
Dekoder
5900
SC - Smart Card
1200
Tarife Instalimi 3000
Tarifë Regjistrimi 1000
Tarifë zhvendosje 1000
Tarifë mirembajtje (mujore) 300

 

* Abonimi minimal është një mujor - Të gjitha pagesat bëhen në avancë - Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH.

 

** Në rast se klienti nuk e rinovon kontratën është i detyruar të kthejë pajisjen (dekoder, kartë Smart) mbrapsht në kushte optimale, për të marrë garancinë e depozituar.

Çmimet e ofertës të paketave afatgjata Tring dhe ABCom deri 31 Gusht 2019

Paketat Digital Cable TV ABCom + Tring

1
Muaj
3
Muaj
6
Muaj
12
Muaj
Pagesa me
këste
mujore
ABCom - Tring e Plotë 
1200 1200 1200 1000 1000
ABCom - Tring Premium  2000 2000 2000 1700 1700
ABCom Familjare  300 200 200 200 200
ABCom Premium  600 500 500 417 500
Tarifë mirëmbajtje rrjeti 300 Leke

 

  • Të gjitha pagesat bëhen në avancë
  • Pagesa me këste e vlefshme për kontratën 24 mujore.
  • Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH

 

 

Kanalet e Platformës ABCom + Tring

Pyetje rreth Shërbimit TV

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën