ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat e sherbimit Digital Cable TV ABCom + Digitalb

Paketat në ABCom Digital Cable TV

1
Muaj
3
Muaj
12
Muaj
Digitalb Fillestare Plus
1150 -

11990

Digitalb Familjare
1290

3480

11990

Digitalb Familjare Plus 1990

5600

18990

Digitalb Premium -

7670

25990

Digitalb Premium Plus -

9400

31990

ABCom International 300 900 3600

 

Çmimet ZYRTARE të pajisjeve dhe tarifa

Pajisja

Çmimi në lek me TVSH
Dekoder
5900
SC - Smart Card
1200
Tarife Instalimi 3000
Tarife Regjistrimi 1000
Tarife zhvendosje 1000
Tarife mirembajtje (mujore) 300


  * Abonimi minimal është një mujor - Të gjitha pagesat bëhen në avancë - Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH.

** Në rast se klienti nuk e rinovon kontratën është i detyruar të kthejë pajisjen (dekoder, kartë Smart) mbrapsht në kushte optimale, për të marrë garancinë e depozituar.

 

ABCom + Digitalb TV Channels

Pyetje rreth Shërbimit TV

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën