ikonatikonatikonat

ikonat

OFERTA ABCom Telefoni

Oferte Portimi


Çdo klient që sjell një mik/shok/klient tjetër që të portojë numrin fiks në ABCom, përfiton për një muaj dhuratë ofertën me Mirëmbajte telefoni + 100 minuta ndërkombëtare (zona 1)

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën