ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare te sherbimit Internet ABCom

  HIT FAMILY FANCY FOURTY PENTA DUPLEX


Shpejtësia lokale e lidhjes
15
Mbps
20
Mbps
30
Mbps
40
Mbps
50
Mbps
80
Mbps
100
Mbps
200
Mbps
1
Gbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
Abonimi Mujor 2500 2700 3000 3300 3600 4600 6999 9999 11990
Kosto e instalimit 3000 Lekë
Tarifë mirëmbajtje rrjeti 300 Lekë
Depozitë modemi Wireless 4.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë

 

 

Tarifat e ofertës të shërbimit Internet ABCom deri në 30 Prill 2020

 

HIT

FAMILY

FANCY

FOURTY

PENTA

DUPLEX

 

 

 

Shpejtësia

lokale e

lidhjes

15
Mbps

20
Mbps

30
Mbps

40
Mbps

50
Mbps

80
Mbps

100
Mbps

200
Mbps

1
Gbps

Volumi maksimal**

PA LIMIT

 

1 muaj

PAGESA ME

KESTE

1499

1699

1799

1899

1999

2750

2899

3499

3899

12 muaj

(PARAPAGESE)

1399

1599

1699

1799

  1899

2599

2600

3299

3699

Kosto e instalimit

3000 Lekë

Tarifë mirëmbajtje rrjeti

300 Lekë

Depozitë modemi Wireless

1.500 Lekë Cable modem wireless/Tel

Tarifë Regjistrimi

1000 Lekë


  • Të gjitha pagesat bëhen në avancë
  • Pagesa me këste e vlefshme për kontratën 24 mujore.
  • Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH
  • Paketa 1 Gbps ofrohet vetëm nëpërmjet teknologjisë FO dhe modemi i Fibrës do të ofrohet në garanci kundrejt vlerës 2000 lek

 

 

Pyetje rreth Shërbimit Internet

 


*Kompania ABCom ruan të drejtën e rishikimit të kontratës së saj me klientin internet, kur verifikon se shërbimi i dhënë përdoret për qëllime abuzive dhe përfitimi, në kundërshtim me politikat e saj dhe ligjet rregullatore në fuqi.

**Kostoja e Instalimit është një tarifë fikse që paguhet vetëm një herë në fillim kur bëhet instalimi i një lidhjeje të re. Tarifa zyrtare është 3000 lekë, por kjo është subjekt ndryshimi në varësi të ofertave të herë pas herëshme.

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën